Kategorie konkursowe

Wzornictwo produktowe

(ang. product design)

Dotyczy takiego projektowania cech i funkcjonalności produktu, które zaspokajają w jak najwyższym stopniu zidentyfikowane potrzeby użytkowników.
W projektach stosowane są oryginalne rozwiązania wzornicze, a produkty posiadają walory wyróżniające je od innych dostępnych na rynku wyrobów.

Wzornictwo usług

(ang. service design)

Dotyczy projektowania relacji i interakcji między ludźmi oraz ich połączenia z kluczowymi elementami usług.
Efektem dobrze zaprojektowanej usługi są jak najlepsze doświadczenia użytkowników i efektywny proces jej świadczenia.

Wzorowa wizja

(ang. concept design)

Dotyczy produktów lub usług zaprojektowanych według reguł wzornictwa, nieobecnych jeszcze na rynku jednak posiadających znaczący potencjał zaistnienia na nim.