1

Zapoznaj się z harmonogramem naboru w danym roku ogłoszonym w aktualnościach.

2

Pobierz formularz zgłoszeniowy oraz zapoznaj się z Regulaminem.

3

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i przygotuj wizualizację przedmiotu zgłoszenia np. w formie zdjęć lub prezentacji przynajmniej w formie elektronicznej.

4

Prześlij za pośrednictwem poczty listem poleconym lub kurierem lub dostarcz osobiście podpisany formularz oraz wizualizację do biura Organizatora Konkursu na adres: 

INNpuls Sp. z o.o.

ul. Hetmańska 40a
35-045 Rzeszów

Produkty zgłoszone do konkursu, po pozytywnej ocenie formalnej, zostaną ocenione przez Komisję ekspertów – Jury konkursu, złożoną przez specjalistów z zakresu: projektowania produktów, rozwiązań technologicznych, wdrażania nowych produktów, marketingu i komunikacji oraz sztuki. Wyróżnienia i nagrody w konkursie zostaną wręczone na spotkaniu branżowym w terminie listopad – grudzień, którego termin zostanie ogłoszony w aktualnościach.

Patronat

Partnerzy